2015 Fiskekonkurranse

Sætteviken Båtlag

Fiskekonkurranse 16. august 2015

 

Fiskekonkurransen ble arrangert for 17. gang med 35 deltakere hvorav 19 barn. Den største fisken veide 0,55 kg, så det var med andre ord ikke den helt store fangsten denne gangen. Vinner av årets fiskekonkurranse ble Thea Frønsdal Angelsen, 5 år.

Også i år fikk vi besøk av Redningsskøyten, med en påfølgende prøvetur for barna og noen heldige voksne.

 

Styret i Sætteviken Båtlag retter en takk til årets sponsorer for fiskekonkurransen:

Pihl Elektro AS

Maritim Båtutstyr i Prinsegården på Søreide.

 

Om Sætteviken Båtlag

 

Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.

 

Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.

 

I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.

Formål Sætteviken Båtlag

 

Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

  • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området
  • utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter
  • bekjempe forurensning av sjø og strender
  • utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell
  • samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet
  • SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.
  • eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen

 

Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.

Copyright © All Rights Reserved