Hjem

NyheterTidlig varsel om dato for fiskekonkurransen

Postet 21/6/2024

Fiskekonkurransen for beboere i Knappen/Straumesvingen området blir i år arrangert søndag 18. august. Vi kommer tilbake med mer informasjon om påmelding.Dugnad strandsonen 29. mai 2024

Postet 5/6/2024

Onsdag 29. mai ble det avholdt dugnad på kaianlegget. Hele kaien ble revet på fire timer takket være fantastisk innsats av dugnadsgjengen! Grunnet godt oppmøte (14 personer med "stå på vilje") og fine arbeidsforhold klart vi å rive hele kaien på en ettermiddag, samt kjøre alle materialene til BIR Espehaugen.


Under rivingen fikk vi bekreftet antagelsen vår om at rammeverket var i en så dårlig forfatning at kaien trolig ikke hadde holdt en vinter til...


Neste steg blir å bygge en ny solid kai, i et mindre format.


Tusen takk til alle som deltok! Bilder

Navnefest for RS 4 FEIE tirsdag 4. juni kl. 19-21

Postet 30/05/2024

Bergen Seilskøyteklubb inviterer til dåpsfest for RS 4 FEIE på Ruskeneset den 4. juni. Etter fem år med restaurering er båten nylig sjøsatt.

RS 4 FEIE er nå vernet av Riksantikvaren og har fått status som kulturminne. Generalsekretær Grete Herlofsen i Redningsselskapet kommer for a forestå dåpen. Se vedlegg for mer informasjon:

Invitasjon Vedtak om vernet skipDugnad kaianlegg 29. mai kl. 17:00

Postet 27/05/2024

Styret minner om dugnad onsdag 29. mai kl. 17 – oppmøte på «taxi plassen» ved innkjørselen til Knappenveien!Ta med kubein, hammer og hansker!

Vi trenger også noen som kan stille med bil og tilhenger for bortkjøring av materialene til Espehaugen. Vennligst gi tilbakemelding til styret.Dugnad kaianlegg 29. mai kl. 17:00

Postet 11/05/2024

Det kalles inn til dugnad onsdag 29. mai kl. 17 – oppmøte på «taxi plassen» ved innkjørselen til Knappenveien!


Nå er tiden omsider kommet for å oppgradere felleskaien til Sætteviken Båtlag!

Styret har besluttet å rive den og bygge en ny solid kai. Se vedlagte skisse på hvordan den nye kaien skal se ut.

Vi har satt sammen et «kjerneteam» for å bygge den nye kaien, men vi trenger hjelp til riving og håper at flere av medlemmene stiller på dugnad!

Planen er å gjøre dette i to trinn, ved at vi først river og bygger opp igjen halve kaien, og deretter den andre halvdelen til høsten.


Ta med kubein, hammer og hansker!

Vi trenger også noen som kan stille med bil og tilhenger for bortkjøring av materialene til Espehaugen. Vennligst gi tilbakemelding til styret.Referat årsmøte 2023

Postet 07/12/2022

Vedlagt referat fra årsmøte 2023:

Årsmøtereferat 2023
Innkalling til årsmøte i Sætteviken Båtlag

Postet 4/11/2023

Tid: Tirsdag 21. november 2023 kl. 20:00.

Sted: Lokalene til Bergen Seilskøyteklubb på Ruskeneset - 2. etasje.

Vedlegg: Årsmøtedokumenter.
Dugnad strandsonen 20. september 2023

Postet 25/9/2022

Onsdag 20. september ble det avholdt dugnad. I tillegg til å fjerne boss i strandsonen, så ble busker og kratt fjernet i nærområdet til Sætteviken Båtlag.


Styret takker alle som deltok. BilderDugnad - Strandryddedag

Postet 10/9/2023

Sætteviken Båtlag inviterer til dugnad onsdag 20. september kl. 17:30 for årydde området i strandsonen/Taxiholdeplassen.


Håper flest mulig har anledning til å stille.


Dugnaden arrangeres i tilknytning til den nasjonale strandryddeuken.
Fiskekonkurransen 2023

Postet 26/8/2023

Årets fiskekonkurranse (den 23. i rekken siden oppstarten i 1999) ble nok en suksess med hele 37 deltakende barn i alderen 2-12 år fra nabolaget, noe som er ny deltakerrekord for andre året på rad.


Les mer & se alle bildene

Invitasjon fiskekonkurranse søndag 13. august kl. 12:00

Postet 2/8/2023

Se vedlagt invitasjon for påmelding til årets fiskekonkurranse for beboere i Knappen/Straumesvingen området: invitasjon.
Byfjordsparade 17. mai 2023

Postet 3/5/2023

17. mai-komiteen i Bergen informerer om Byfjordsparaden 2023, "17. mai til sjøs". Finn mer informasjon her:

https://www.17-mai.no/batkortesje/.
Tidlig varsel om dato for fiskekonkurransen

Postet 25/4/2023

Fiskekonkurransen for beboere i Knappen/Straumesvingen området blir i år arrangert søndag 13. august. Vi kommer tilbake med mer informasjon om påmelding.
Havnespy (japansk sjøpung)

Postet 23/04/2023

Problemet med havnespy (japansk sjøpung) har blitt omtalt i mediene den siste tiden. Vedlagt er mer informasjon og en oppfordring fra Bergen Kommune om å bidra i arbeidet mot spredning av fremmedarten: les mer

Arkiv nyheter


Kart over bøyene i bukten


Skisse over planlagt oppgradert kaianlegg.

Om Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.


Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.


I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.


Havnereglement for Sætteviken Båtlag.

Organisasjonsnummer: 918 399 135.

Formål Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

  • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området
  • utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter
  • bekjempe forurensning av sjø og strender
  • utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell
  • samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet
  • SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.
  • eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen


Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.