Boyekart

Sætteviken Båtlag

Kart over bøyene i bukten

Bøyene med informasjon om utleie:


Bøye 1: 

Bøye 2:    

Bøye 3:    Endre Kvamme,                  Tlf 917 79 790.

Bøye 4:    Bergen SeilSkøyteKlubb    Tlf 982 55 039

Bøye 5:    Bergen SeilSkøyteKlubb    Tlf 982 55 039

Bøye 6:    Bergen SeilSkøyteKlubb.   Tlf 982 55 039.

Bøye 7:    Bergen SeilSkøyteKlubb.   Tlf 982 55 039.

Bøye 8:    Bergen SeilSkøyteKlubb.   Tlf 982 55 039.

Bøye 9:    Bergen SeilSkøyteKlubb.   Tlf 982 55 039.

Bøye 10:  Bergen SeilSkøyteKlubb.   Tlf 982 55 039.


Henvendelser styret:

     

Torstein Pihl                            Knappenveien 21 G

Telefon: 977 80 600


Christer Feste

Knappenveien 21 D

Telefon: 928 16 420


Johnny Sætrum                            Knappenveien 9

Telefon: 55121654 / 952 91 445


E-post:            post@setteviken.no

Om Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.


Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.


I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.


Havnereglement for Sætteviken Båtlag.

Organisasjonsnummer: 918 399 135.

Formål Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

  • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området
  • utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter
  • bekjempe forurensning av sjø og strender
  • utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell
  • samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet
  • SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.
  • eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen


Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.

Copyright  ©  All Rights Reserved