2022_Dugnad_kaianlegg
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-1
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-2
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-3
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-4
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-5
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-6
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-7
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-8
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-9
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-10
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-11
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-12
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-13
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-14
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-15
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-16
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-17
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-18
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-19
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-20
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-21
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-22
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-23
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-24
2022_Dugnad_kaianlegg_april_25_slideshow-25

Dugnad på kaianlegg 25. april 2022


Styret i Sætteviken Båtlag gjennomførte dugnad på kaianlegget den 25. april. Utgangspunktet for dugnaden var å sikre/fjerne løse gjenstander (kaifronter spesielt) fra "trekaien", samt en befaring i forbindelse med å legge en plan for videre oppgradering av kaien.


Noe kan gjøres på dugnad (bl.a. riving), men planen er å engasjere en tømrer for å rette av kaifronten og legge nytt dekke. Vi er i gang med å innhente tilbud på dette for å få en kostnadsramme å forholde oss til. Ettersom båtlaget har en stram økonomi er vi avhengig av hjelp til å finansiere dette og er bl.a. i dialog med Straumesvingen Vel om økonomisk støtte. For øvrig sonderer styret andre muligheter for tilskudd og tar gjerne imot tips og innspill fra medlemmene.


Styret planlegger dugnad til høsten for rydding i strandsonen til Sætteviken Båtlag. Dette vil bli utført i forbindelse med den årlige nasjonale ryddedugnaden, "strandryddeuken", i perioden 9.-18. september.


Om Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.


Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.


I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.


Havnereglement for Sætteviken Båtlag.

Organisasjonsnummer: 918 399 135.

Formål Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området

utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter

bekjempe forurensning av sjø og strender

utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell

samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet

SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.

eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen


Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.