2023 Fiskekonkurranse
2023_Fiskekonkurranse_28
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-1
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-2
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-3
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-4
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-5
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-6
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-7
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-8
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-9
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-10
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-11
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-12
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-13
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-14
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-15
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-16
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-17
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-18
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-19
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-20
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-21
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-22
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-23
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-24
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-25
2023_Fiskekonkurranse_slideshow-26
2023_Fiskekonkurranse_29
2023_Fiskekonkurranse_27


Fiskekonkurransen 2023 - ny deltakerrekord!


Årets fiskekonkurranse (den 23. i rekken siden oppstarten i 1999) ble nok en suksess med hele 37 deltakende barn i alderen 2-12 år fra nabolaget, noe som er ny deltakerrekord for andre året på rad.

Så godt som alle fikk fisk, og i år ble det Serina på 4 år som fikk napp i vandrepokalen etter å ha fisket opp en lyr på 3,5 kg - vi gratulerer!


Tradisjonen tro ble det servert hotdogs, brus, kaffe og twist, i tillegg til premier til alle barna.

Vi var også heldige og fikk besøk av redningsskøyten Bjarne Kyrkjebø, til stor glede for de yngste som fikk komme om bord for en omvisning.

Tusen takk til Redningsselskapet som stiller opp år etter år!

Medregnet de voksne deltok i overkant av 60 personer på arrangementet. Takk til alle som deltok og vi håper å se dere igjen til neste år! 😊Om Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.


Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.


I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.


Havnereglement for Sætteviken Båtlag.

Organisasjonsnummer: 918 399 135.

Formål Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

  • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området
  • utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter
  • bekjempe forurensning av sjø og strender
  • utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell
  • samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet
  • SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.
  • eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen


Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.