2023_Havnespy
Havnespy

Havnespy (japansk sjøpung)


Styret i Sætteviken Båtlag videreformidler til sine medlemmer følgende oppfordring fra Bergen Kommune:


Hei!

Bergen kommune vil gjerne be dere bidra i arbeidet mot spredning av fremmedarten havnespy, også kalt japansk sjøpung og på latin Didemnum vexillum.

Arten truer økosystem og næringer i våre farvann og er nå funnet i Haugesund, Askøy og Fensfjorden. For å undersøke om den allerede finnes i Bergen kommune, skal vi kartlegge en rekke kaier og småbåthavner i løpet av 2023.


I tillegg har vi behov for hjelp fra båtfolket og vi ber dere derfor om følgende tjenester:


  1. Spre informasjonen om havnespy slik at flest mulig er i stand til å gjenkjenne og dermed kan melde ifra om eventuelle funn. Se vedlagt infomateriale.
  2. Dersom du oppdager havnespy på båt/tau/kai e.l. vennligst gjør ett eller flere av følgende tiltak:
    1. Hold om mulig båten eller utstyret på land en uke.
    2. Spyl eller skrap båten eller utstyret, men sørg for at ikke spylevann eller avskrap går på sjøen.
    3. Plasser om mulig båten eller utstyr i ferskvann i minst 6 timer.
  1. Meld ifra om funn på Artsobservasjoner eller Dugnad for havet.
  2. Unngå oppankring og bruk av fangstredskap på sjøbunn i områdene hvor arten er registrert.


Ønsker du mer informasjon om havnespy, kan du lese rapporten av Vitenskapskomiteen for mat og miljø, eller følge med på nettsidene til miljødirektoratet og havforskningsinstituttet.


På forhånd mange takk for innsatsen!


Med vennlig hilsen


Kristin Hatlen

Miljøkoordinator

Seksjon for natur- og miljøforvaltning


Bymiljøetaten / Forvaltningsavdelingen

Telefon: 408 10 716

kristin.hatlen@bergen.kommune.no


Om Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.


Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.


I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.


Havnereglement for Sætteviken Båtlag.

Organisasjonsnummer: 918 399 135.

Formål Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området

utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter

bekjempe forurensning av sjø og strender

utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell

samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet

SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.

eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen


Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.