2019 Fiskekonkurranse
2019 Fiskekonkurranse slideshow-00
2019 Fiskekonkurranse slideshow-01
2019 Fiskekonkurranse slideshow-02
2019 Fiskekonkurranse slideshow-03
2019 Fiskekonkurranse slideshow-04
2019 Fiskekonkurranse slideshow-05
2019 Fiskekonkurranse slideshow-06
2019 Fiskekonkurranse slideshow-07
2019 Fiskekonkurranse slideshow-08
2019 Fiskekonkurranse slideshow-09
2019 Fiskekonkurranse slideshow-10
2019 Fiskekonkurranse slideshow-11
2019 Fiskekonkurranse slideshow-12
2019 Fiskekonkurranse slideshow-13
2019 Fiskekonkurranse slideshow-14
2019 Fiskekonkurranse slideshow-15
2019 Fiskekonkurranse slideshow-16
2019 Fiskekonkurranse slideshow-17
2019 Fiskekonkurranse slideshow-18
2019 Fiskekonkurranse slideshow-19
2019 Fiskekonkurranse slideshow-20
2019 Fiskekonkurranse slideshow-21
2019 Fiskekonkurranse slideshow-22
2019 Fiskekonkurranse slideshow-23
2019 Fiskekonkurranse slideshow-24
2019 Fiskekonkurranse slideshow-25
2019 Fiskekonkurranse slideshow-26
2019 Fiskekonkurranse slideshow-27
2019 Fiskekonkurranse slideshow-28
2019 Fiskekonkurranse slideshow-29
2019 Fiskekonkurranse slideshow-30
2019 Fiskekonkurranse slideshow-31
2019 Fiskekonkurranse slideshow-32
2019 Fiskekonkurranse slideshow-33
2019 Fiskekonkurranse slideshow-34
2019 Fiskekonkurranse slideshow-35
2019 Fiskekonkurranse slideshow-36
2019 Fiskekonkurranse slideshow-37
2019 Fiskekonkurranse slideshow-38
2019 Fiskekonkurranse slideshow-39
2019 Fiskekonkurranse slideshow-40
2019 Fiskekonkurranse slideshow-41
2019 Fiskekonkurranse slideshow-42
2019 Fiskekonkurranse slideshow-43
2019 Fiskekonkurranse slideshow-44
2019 Fiskekonkurranse slideshow-45
2019 Fiskekonkurranse slideshow-46
2019 Fiskekonkurranse slideshow-47
2019 Fiskekonkurranse slideshow-48
2019 Fiskekonkurranse slideshow-49
2019 Fiskekonkurranse slideshow-50
2019 Fiskekonkurranse slideshow-51
2019 Fiskekonkurranse slideshow-52
2019 Fiskekonkurranse slideshow-53
2019 Fiskekonkurranse slideshow-54
2019 Fiskekonkurranse slideshow-55
2019 Fiskekonkurranse slideshow-56
2019 Fiskekonkurranse slideshow-57
2019 Fiskekonkurranse slideshow-58
2019 Fiskekonkurranse slideshow-59
2019 Fiskekonkurranse slideshow-60
2019 Fiskekonkurranse slideshow-61
2019 Fiskekonkurranse slideshow-62
2019 Fiskekonkurranse slideshow-63
2019 Fiskekonkurranse slideshow-64
2019 Fiskekonkurranse slideshow-65
2019 Fiskekonkurranse slideshow-66
2019 Fiskekonkurranse slideshow-67
2019 Fiskekonkurranse slideshow-68
2019 Fiskekonkurranse slideshow-69
2019 Fiskekonkurranse slideshow-70
2019 Fiskekonkurranse slideshow-71
2019 Fiskekonkurranse slideshow-72
2019 Fiskekonkurranse slideshow-73
2019 Fiskekonkurranse slideshow-74
2019 Fiskekonkurranse slideshow-75
2019 Fiskekonkurranse slideshow-76
2019 Fiskekonkurranse slideshow-77
2019 Fiskekonkurranse slideshow-78


Fiskekonkurransen 18. august 2019


Årets fiskekonkurranse (den 21. i rekken siden oppstarten i 1999) ble nok en gang vellykket til tross for et varierende vær, med regn- og tordenbyger på formiddagen og overgang til godt fiskevær i perioden arrangementet varte.

 

Fangsten var generelt god og i år stakk Selma på 10 år av med seieren etter å ha fisket opp en lange på hele 6 kg! – den nest største fisken gjennom fiskekonkurransens historie.

 

Etter noen år med økt deltakelse ble den litt lavere i år med 42 deltakere, hvorav 23 ivrige og glade barn fra nabolaget.

 

Tradisjonen tro ble det servert hotdogs, brus, kaffe og twist, i tillegg til premier til alle barna. Etter premieutdelingen var vi heldige og fikk besøk av Redningsskøyten som velvillig viste både store og små rundt i båten. En stor takk til redningsselskapet for at de stiller opp, og takk til alle som deltok og bidro til at arrangementet ble vellykket, samt til Pihl Elektro AS som trofast sponsor.

 

Vi håper å se dere alle igjen til neste år!Om Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.


Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.


I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.


Havnereglement for Sætteviken Båtlag.

Organisasjonsnummer: 918 399 135.

Formål Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

  • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området
  • utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter
  • bekjempe forurensning av sjø og strender
  • utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell
  • samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet
  • SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.
  • eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen


Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.