2017 Fiskekonkurranse


Fiskekonkurranse 20. august 2017


Fiskekonkurransen ble arrangert for 19. gang og i år var deltagelsen veldig bra, med hele 32 ivrige barn. Vinneren av konkurransen ble Vetle på 5 år som fisket en lyr på 2.8 kg - vi gratulerer!


Det var godt fiskevær og mange som fikk fisk. Stemningen var god og tradisjonen tro ble det servert hotdogs, brus, kaffe og twist.


I år var vi heldig og fikk besøk fra Redningsskøyten som velvillig viste barna rundt i båten. Takk også til Pihl Elektro AS som sponset arrangementet.


Vi håper å se dere alle igjen til neste år!


Om Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.


Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.


I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.


Havnereglement for Sætteviken Båtlag.

Organisasjonsnummer: 918 399 135.

Formål Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området

utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter

bekjempe forurensning av sjø og strender

utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell

samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet

SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.

eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen


Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.