2018 Fiskekonkurranse


Fiskekonkurranse 19. august 2018


I år ble fiskekonkurransen arrangert for 20. gang (!) og det ble satt ny deltakerrekord med 33 ivrige og glade barn fra nabolaget. Medregnet de voksne deltok 60 personer i aldersgruppen 0-88 år.


Som vanlig besto fangsten hovedsakelig av makrell, men det ble fisket både torsk, lange og en blekksprut...


Årets vinner ble Elida (4 år) som fisket en lange på 1.4 kg - vi gratulerer! Veiingen av fisken ble uvanlig spennende i år ettersom det var kun 100 gram som skilte vinnerfisken fra nr. 2.


For å markere jubileet ble det servert sjokoladekake og boller, foruten hotdogs, brus, kaffe og twist.


Takk til alle som deltok og takk til Pihl Elektro AS som sponset arrangementet i år igjen.


Vi håper å se dere alle igjen til neste år!


Om Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.


Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.


I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.


Havnereglement for Sætteviken Båtlag.

Organisasjonsnummer: 918 399 135.

Formål Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området

utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter

bekjempe forurensning av sjø og strender

utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell

samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet

SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.

eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen


Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.