2024_Dugnad_mai
2024_Dugnad_mai_slideshow-1
2024_Dugnad_mai_slideshow-2
2024_Dugnad_mai_slideshow-3
2024_Dugnad_mai_slideshow-4
2024_Dugnad_mai_slideshow-5
2024_Dugnad_mai_slideshow-6
2024_Dugnad_mai_slideshow-7
2024_Dugnad_mai_slideshow-8
2024_Dugnad_mai_slideshow-9
2024_Dugnad_mai_slideshow-10
2024_Dugnad_mai_slideshow-11
2024_Dugnad_mai_slideshow-12
2024_Dugnad_mai_slideshow-13
2024_Dugnad_mai_slideshow-14
2024_Dugnad_mai_slideshow-15
2024_Dugnad_mai_slideshow-16
2024_Dugnad_mai_slideshow-17
2024_Dugnad_mai_slideshow-18
2024_Dugnad_mai_slideshow-19
2024_Dugnad_mai_slideshow-20
2024_Dugnad_mai_slideshow-21
2024_Dugnad_mai_slideshow-22
2024_Dugnad_mai_slideshow-23
2024_Dugnad_mai_slideshow-24
2024_Dugnad_mai_slideshow-25
2024_Dugnad_mai_slideshow-26
2024_Dugnad_mai_slideshow-27
2024_Dugnad_mai_slideshow-28
2024_Dugnad_mai_slideshow-29
2024_Dugnad_mai_slideshow-30
2024_Dugnad_mai_slideshow-31
2024_Dugnad_mai_slideshow-32
2024_Dugnad_mai_slideshow-33
2024_Dugnad_mai_slideshow-34
2024_Dugnad_mai_slideshow-35
2024_Dugnad_mai_slideshow-36
2024_Dugnad_mai_slideshow-37
2024_Dugnad_mai_slideshow-38

Dugnad kaianlegg 29. mai 2024


Hele kaien ble revet på fire timer takket være fantastisk innsats av dugnadsgjengen! Grunnet godt oppmøte (14 personer med "stå på vilje") og fine arbeidsforhold klart vi å rive hele kaien på en ettermiddag, samt kjøre alle materialene til BIR Espehaugen.


Under rivingen fikk vi bekreftet antagelsen vår om at rammeverket var i en så dårlig forfatning at kaien trolig ikke hadde holdt en vinter til...


Neste steg blir å bygge en ny solid kai, i et mindre format.


Tusen takk til alle som deltok! 

 

Om Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.


Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.


I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.


Havnereglement for Sætteviken Båtlag.

Organisasjonsnummer: 918 399 135.

Formål Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området

utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter

bekjempe forurensning av sjø og strender

utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell

samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet

SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.

eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen


Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.