Home

Nyheter
Byfjordsparade 17. mai 2023

Postet 3/5/2023

17. mai-komiteen i Bergen informerer om Byfjordsparaden 2023, "17. mai til sjøs". Finn mer informasjon her:

https://www.17-mai.no/batkortesje/.
Tidlig varsel om dato for fiskekonkurransen

Postet 25/4/2023

Fiskekonkurransen for beboere i Knappen/Straumesvingen området blir i år arrangert søndag 13. august. Vi kommer tilbake med mer informasjon om påmelding.
Havnespy (japansk sjøpung)

Postet 23/04/2023

Problemet med havnespy (japansk sjøpung) har blitt omtalt i mediene den siste tiden. Vedlagt er mer informasjon og en oppfordring fra Bergen Kommune om å bidra i arbeidet mot spredning av fremmedarten: les mer

Referat årsmøte 2022

Postet 03/12/2022

Vedlagt referat fra årsmøte 2022:

Årsmøtereferat 2022
Innkalling til årsmøte i Sætteviken Båtlag

Postet 6/11/2022

Tid: Tirsdag 22. november 2022 kl. 20:00.

Sted: Lokalene til Bergen Seilskøyteklubb på Ruskeneset - 2. etasje.

Vedlegg: Årsmøtedokumenter.
Dugnad strandsonen 14. september 2022

Postet 19/9/2022

Onsdag 14. september ble det avholdt dugnad. I tillegg til å fjerne boss i strandsonen, så ble busker og kratt fjernet i nærområdet til Sætteviken Båtlag. 


Styret takker alle som deltok. BilderDugnad - Strandryddedag

Postet 3/9/2022

Sætteviken Båtlag inviterer til dugnad onsdag 14. september kl. 17:30 for å rydde området i strandsonen/Taxiholdeplassen.


Håper flest mulig har anledning til å stille.


Dugnaden arrangeres i tilknytning til den nasjonale strandryddeuken.Fiskekonkurransen 2022

Postet 20/8/2022

Etter to år med pandemi kunne vi endelig invitere til fiskekonkurranse igjen, den 22. i rekken.

Les mer & se alle bildene
Invitasjon fiskekonkurranse søndag 14. august kl. 12:00

Postet 6/8/2022

Se vedlagt invitasjon for påmelding til årets fiskekonkurranse for beboere i Knappen/Straumesvingen området:invitasjon.
Dugnad på kaianlegg 25. april 2022

Postet 31/5/2022

Styret i Sætteviken Båtlag gjennomførte dugnad på kaianlegget den 25. april. Utgangspunktet for dugnaden var å sikre/fjerne løse gjenstander (kaifronter spesielt) fra "trekaien", samt en befaring i forbindelse med å legge en plan for videre oppgradering av kaien.


Noe kan gjøres på dugnad (bl.a. riving), men planen er å engasjere en tømrer for å rette av kaifronten og legge nytt dekke. Vi er i gang med å innhente tilbud på dette for å få en kostnadsramme å forholde oss til. Ettersom båtlaget har en stram økonomi er vi avhengig av hjelp til å finansiere dette og er bl.a. i dialog med Straumesvingen Vel om økonomisk støtte. For øvrig sonderer styret andre muligheter for tilskudd og tar gjerne imot tips og innspill fra medlemmene.


Styret planlegger dugnad til høsten for rydding i strandsonen til Sætteviken Båtlag. Dette vil bli utført i forbindelse med den årlige nasjonale ryddedugnaden, "strandryddeuken", i perioden 9.-18. september. Bilder
Tidlig varsel om dato for fiskekonkurransen

Postet 18/4/2022

Fiskekonkurransen for beboere i Knappen/Straumesvingen området blir i år arrangert søndag 14. august. Vi kommer tilbake med mer informasjon om påmelding.
Referat årsmøte 2021

Postet 12/12/2021

Vedlagt referat fra årsmøte 2021:

    Årsmøtereferat 2021Innkalling til årsmøte i Sætteviken Båtlag

Postet 14/11/2021

Tid: Mandag 29. november 2021 kl. 20:00.

Sted: Lokalene til Bergen Seilskøyteklubb på Ruskeneset - 2. etasje.

Vedlegg: Årsmøtedokumenter.

Dugnad på Flytebryggen

Postet 20/9/2021

Det ble gjennomført dugnad på Flytebryggen den 14. september for vedlikehold, skraping av skjell, samt kutting/klipping av vegetasjon i området ovenfor Flytebryggen.

Det var bra oppmøte, både fra den yngre og eldre "garden". Takk til alle som var med og bidro! 

Styret i Sætteviken Båtlag planlegger dugnad våren 2022 for rydding i strandsonen til Sætteviken Båtlag. Bilder
Fiskekonkurranse avlyst

Postet 3/9/2021

Fiskekonkurransen er dessverre avlyst også for 2021 pga. høy smitte blant barn og unge. Vi håper å komme sterkere tilbake neste år.
Arkiv nyheter

Kart over bøyene i bukten


Dugnad strandsonen: Noe av den årlige aktiviteten til Sætteviken Båtlag er å holde strandsonen i området ryddig. I september holdt Sætteviken Båtlag strandryddedag.

Om Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag ble stiftet i 1977 med formål om å organisere båtbruken og småbåthavnen i Knappenbukten, fra gammelt også kalt Sætteviken.


Formell tillatelse til dette er gitt av Kystverket i 1978. Bergen og Omland Havnevesen bekreftet i 1979 at det er Sætteviken Båtlag som setter opp ordensregler og påser at disse blir overholdt.


I 1995 ble det i tillegg inngått leieavtale med Bergen kommune (Bygg og eiendomsseksjonen) om bruk av strandlinjen på gnr. 21, bnr. 9. Denne avtalens særlige bestemmelser stadfester at leiemålet skal brukes til brygge.


Havnereglement for Sætteviken Båtlag.

Organisasjonsnummer: 918 399 135.

Formål Sætteviken Båtlag


Sætteviken Båtlag (SBL) sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

  • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i området
  • utbre kjennskap til lokalfarvannet ved forskjellige aktiviteter
  • bekjempe forurensning av sjø og strender
  • utbre kjennskap av sjøvett og båtmateriell
  • samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet
  • SBL skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være medlemmene til gavn.
  • eie og drive bøyeanlegget som er lagt ut av foreningen


Sætteviken Båtlag har også ansvaret for “Flytebryggen” med 22 båtplasser - som har eget styre og organisasjon.